Palvelut

Miten voimme auttaa yritystänne

Myynnin konsultointi ja CRM-työkalun käytön kehittäminen

Tuloksekas ja hyvin johdettu myynti on kasvun ja jatkuvuuden lähtökohta. Konsulttimme tarjoavat vankan osaamisensa asiakkaittemme myyntitoimintojen kehityksen tueksi.

CRM:n arvon voi tiivistää kolmeen asiaan: ydintiedon hallinta, myyntiraportoinnin luotettavuus sekä laadukas asiakasviestintä. Modernit järjestelmät tukevat myyjän työtä, eivätkä ole esteenä tuloksen tekemiselle.

Autamme valitsemaan yrityksellesi soveltuvan CRM-työkalun ja takaamme onnistuneen käyttöönoton.

LUE LISÄÄ

Yrityksen kannattavuuden ja tuottavuuden kehittäminen

Johdonmukaisesti johdetut liiketoiminnan prosessit takaavat kannattavan liiketoiminnan. Kun johdon strategia toiminnanohjaukseen on kirkas, saadaan työkalut ja mittarit tukemaan tavoitteita.

Oikein valituilla ja käyttöönotetuilla järjestelmillä luodaan mahdollisuus ammattimaiseen ja luotettavaan liiketoiminnan raportointiin.

Askele on Suomen kokenein kumppani asiantuntijayrityksen prosessikehityksessä, meillä on kokemus 500 projektista mainos- ja viestintätoimistojen, ICT- sekä teknisen suunnittelun yritysten toiminnanohjauksessa.

LUE LISÄÄ

Talousprosessien sähköistäminen ja prosessioptimointi

Talouden ammattimainen johtaminen on kasvavan yrityksen tärkein osaamisalue. Myynnin, katetekijöiden sekä taloushallinnan osaaminen on usein parhaiden yritysten menestyksen salaisuus.

Liidistä projektiksi ja laskutukseen -prosessin vahva osaaminen mahdollistaa kullekin vaiheelle oikein valittujen mittareiden luotettavan seurannan, ja johdonmukaisella seurannalla luodaan pohja kannattavalle liiketoiminnalle.

Askele on johtanut kymmeniä taloushallinnon kehitysprojekteja, niin pörssiyrityksille kuin aloittaviin yrityksiin. Osaamisemme kannattavuuden tekijöistä ja järjestelmäautomaatiosta varmistaa, että asiakas voi keskittyä 100 %:sti projektityöhön ja yrityksen johtamiseen – luotettavan taloustiedon tukemana.

 

LUE LISÄÄ

Asiakkuuksiamme IT- ja konsulttitoimistoissa

Oletko valmis ottamaan seuraavan askeleen?

VARAA VELOITUKSETON ETÄPALAVERI

ASKELE Nykytila

Yrityksen johdon strategisten tavoitteiden läpikäynti ja asettaminen nykytilan kartoitusanalyysin avulla. Kehitystoimenpiteiden esittely ja projektisuunnitelman valmistelu.

ASKELE Kehitys

Johdon tavoitetilan ja prosessikuvauksen mallinnus, jonka pohjalta soveltuvien, mahdollisesti uusien järjestelmien kartoitus ja käyttöönotto. Käyttöönotossa kriittistä pidemmän aikavälin käyttöönotto- ja kehityssuunnitelma sekä riittävät ja motivoivat henkilöstökoulutukset. Askeleen asiantuntija toimii projektijohtajana ja vastaa kokonaisuudesta yhdessä asiakkaan ja toimittajien ohjausryhmän kanssa.

ASKELE Kasvu

Uusien toimintatapojen ja järjestemien tuotantokäyttöön siirron jälkeen olennaista on varmistaa toimintamallin oikeellisuus sekä määritys- ja käyttöönottovaiheessa tehtyjen oletusten paikkansapitävyys ja toimivuus. Askeleen asiantuntija toimii asiakkaan johdon ja pääkäyttäjien apuna prosessierheiden korjaamisessa ja toimintaa ohjaavan tiedon luotettavuuden varmistamisessa.

Jatkuva yhteistyö varmistaa toiminnanohjauksen prosessien ja mittaamisen jatkuvan kehittymisen muuttuvassa ympäristössä. Tärkeää on myös henkilökunnan jatkuva, riittävä kouluttaminen halutun toimintamallin ylläpitämiseksi.

Asiakkuuksiamme mainos- ja viestintätoimistoissa

Vertaa tästä yrityksenne kannattavuutta muihin toimialanne menestyviin yrityksiin.

Asiakkuuksiamme arkkitehtitoimistoissa

Jätä yhteydenottopyyntö

Emme pelkää olla rehellisiä ja suoria kun on sen aika, muutoin toimintaamme ohjaavia arvoja ovat tehokkuus ja tinkimättömyys asiakkaan tavoitetilan saavuttamiseksi.

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.