”On meillä ohjelmistot käytössä, mutta ei niitä osata hyödyntää tarpeeksi”

CRM-ohjelmistot on yksi heikoimmin hyödynnetty ohjelmisto yrityksissä

Tuloksekas ja hyvin johdettu myynti on kasvun ja jatkuvuuden lähtökohta, ja Askele tarjoaa kokemuksensa asiakkaiden myyntitoimintojen kehityksen tueksi.

Autamme asiakkaitamme myös CRM-/ myyntiohjelmistojen valinnassa ja hankinnassa. Toimimme projektijohtajana käyttöönotoissa ja varmistamme johdon strategisten tavoitteiden jalkautumisen aina loppukäyttäjiin saakka.

Osaamisemme ja kokemuksemme avulla uudet järjestelmät saadaan alusta saakka tehokkaaseen käyttöön, vältetään ongelmat sekä motivoidaan henkilöstö mukaan tekemiseen.

CRM-järjestelmien kehitys

Suurimmalla osalla yrityksistä on CRM-järjestelmä käytössä, mutta yritys- ja myyntijohdolle ei kyetä tuottamaan tarvittua raportointia. Syynä on usein, ettei myyjien motivaatio ja osaaminen järjestelmän käyttöön ole vaaditulla tasolla.

Autamme yritysjohtoa kirkastamaan CRM-järjestelmän käytön strategista tavoitetta sekä muokkaamaan ohjelmistosta entistä helppokäyttöisempää. Nämä toimet sekä käyttäjien motivoiva koulutus nostavat ohjelmiston tuottavan lisäarvon uudelle tasolle.

CRM-järjestelmien käyttöönotto

Olemme tehneet satoja CRM-käytön kehittämiseen ja käyttötason nostamiseen liittyviä toimeksiantoja. Autamme valitsemaan tarpeitanne vastaavan ohjelmiston, jonka avulla saatte asiakas- ja myynnin hallinnan uudelle tasolle.

Oikein valittu ja käyttöönotettu CRM-ohjelmisto turvaa yrityksen ydintiedon uudelleen käytettävyyden, sekä tarjoaa johdolle luotettavan näkyvyyden tulevaisuuteen.

Meistä kerrottua

  • “Askele oli kumppanimme CRM- ja talousjärjestelmien uudistuksessa. Asiantuntijuus ja reagointikyky loivat pohjan erinomaisesti onnistuneelle projektille. Vakuuttavinta oli asiantuntijan ymmärrys kokonaisuudesta meidän, tilitoimistomme sekä järjestelmätoimittajien välillä.”

    Kristiina Kavén, Controller Zeeland Family Oy
  • “Askele oli kumppanimme CRM- ja talousjärjestelmien uudistuksessa. Asiantuntijuus ja reagointikyky loivat pohjan erinomaisesti onnistuneelle projektille. Vakuuttavinta oli asiantuntijan ymmärrys kokonaisuudesta meidän, tilitoimistomme sekä järjestelmätoimittajien välillä.”

    Kristiina Kavén, Controller Zeeland Family Oy

ASKELE Nykytila

Yrityksen johdon strategisten tavoitteiden läpikäynti ja asettaminen nykytilan kartoitusanalyysin avulla. Kehitystoimenpiteiden esittely ja projektisuunnitelman valmistelu.

ASKELE Kehitys

Johdon tavoitetilan ja prosessikuvauksen mallinnus, jonka pohjalta soveltuvien, mahdollisesti uusien järjestelmien kartoitus ja käyttöönotto. Käyttöönotossa kriittistä pidemmän aikavälin käyttöönotto- ja kehityssuunnitelma sekä riittävät ja motivoivat henkilöstökoulutukset. Askeleen asiantuntija toimii projektijohtajana ja vastaa kokonaisuudesta yhdessä asiakkaan ja toimittajien ohjausryhmän kanssa.

ASKELE Kasvu

Uusien toimintatapojen ja järjestemien tuotantokäyttöön siirron jälkeen olennaista on varmistaa toimintamallin oikeellisuus sekä määritys- ja käyttöönottovaiheessa tehtyjen oletusten paikkansapitävyys ja toimivuus. Askeleen asiantuntija toimii asiakkaan johdon ja pääkäyttäjien apuna prosessierheiden korjaamisessa ja toimintaa ohjaavan tiedon luotettavuuden varmistamisessa.

Jatkuva yhteistyö varmistaa toiminnanohjauksen prosessien ja mittaamisen jatkuvan kehittymisen muuttuvassa ympäristössä. Tärkeää on myös henkilökunnan jatkuva, riittävä kouluttaminen halutun toimintamallin ylläpitämiseksi.

Jätä yhteydenottopyyntö

Emme pelkää olla rehellisiä ja suoria kun on sen aika, muutoin toimintaamme ohjaavia arvoja ovat tehokkuus ja tinkimättömyys asiakkaan tavoitetilan saavuttamiseksi.