Palvelut

Talousprosessien sähköistäminen ja prosessioptimointi

Kasvuhakuisten yritysten suuri haaste on varmistaa asiakastöiden kannattavuus. Usein panostetaan merkittävästi markkinointiin ja myynnin kasvattamiseen, muttaosaamisen puute projektihallinnassa, hinnoittelussa ja tuotteistuksessa heikentää tulosta.

Autamme asiakasta ymmärtämään toimintaympäristön ja yhdessä luomme tavoitteita tukevat seurantamallit. Oikein valituilla järjestelmillä ja mittareilla kasvu on hallittua – myynti voidaan suunnata parhaisiin asiakkaisiin ja projekteihin.

Meistä kerrottua

  • “Askele oli kumppanimme CRM- ja talousjärjestelmien uudistuksessa. Asiantuntijuus ja reagointikyky loivat pohjan erinomaisesti onnistuneelle projektille. Vakuuttavinta oli asiantuntijan ymmärrys kokonaisuudesta meidän, tilitoimistomme sekä järjestelmätoimittajien välillä.”

    Kristiina Kavén, Controller Zeeland Family Oy

ASKELE Nykytila

Yrityksen johdon strategisten tavoitteiden läpikäynti ja asettaminen nykytilan kartoitusanalyysin avulla. Kehitystoimenpiteiden esittely ja projektisuunnitelman valmistelu.

ASKELE Kehitys

Johdon tavoitetilan ja prosessikuvauksen mallinnus, jonka pohjalta soveltuvien, mahdollisesti uusien järjestelmien kartoitus ja käyttöönotto. Käyttöönotossa kriittistä pidemmän aikavälin käyttöönotto- ja kehityssuunnitelma sekä riittävät ja motivoivat henkilöstökoulutukset. Askeleen asiantuntija toimii projektijohtajana ja vastaa kokonaisuudesta yhdessä asiakkaan ja toimittajien ohjausryhmän kanssa.

ASKELE Kasvu

Uusien toimintatapojen ja järjestemien tuotantokäyttöön siirron jälkeen olennaista on varmistaa toimintamallin oikeellisuus sekä määritys- ja käyttöönottovaiheessa tehtyjen oletusten paikkansapitävyys ja toimivuus. Askeleen asiantuntija toimii asiakkaan johdon ja pääkäyttäjien apuna prosessierheiden korjaamisessa ja toimintaa ohjaavan tiedon luotettavuuden varmistamisessa.

Jatkuva yhteistyö varmistaa toiminnanohjauksen prosessien ja mittaamisen jatkuvan kehittymisen muuttuvassa ympäristössä. Tärkeää on myös henkilökunnan jatkuva, riittävä kouluttaminen halutun toimintamallin ylläpitämiseksi.

Jätä yhteydenottopyyntö

Emme pelkää olla rehellisiä ja suoria kun on sen aika, muutoin toimintaamme ohjaavia arvoja ovat tehokkuus ja tinkimättömyys asiakkaan tavoitetilan saavuttamiseksi.

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.