Palvelut

Toiminnanohjauksen käyttöönotto ja kehitysprojektit

Askele on toiminut satojen yritysten kehityskumppanina ja meillä on erinomainen best practise -osaaminen kannattavan kasvun malleista. Autamme yritysjohtoa tunnistamaan bisneksen kriittiset alueet, joita tulee seurata ja kehittää.

Modernit toiminnanohjauksen järjestelmät ovat helppokäyttöisiä ja edullisia, ja autamme näiden valinnassa. Usein yrityksellä on jo riittävät työkalut, muttei osaamista tehokkaaseen käyttöön. Tällöin keskitymme luomaan strategian, mittarit ja uudet toimintaohjeet arjen tekemiseen.

Meistä kerrottua

  • “Askele oli kumppanimme CRM- ja talousjärjestelmien uudistuksessa. Asiantuntijuus ja reagointikyky loivat pohjan erinomaisesti onnistuneelle projektille. Vakuuttavinta oli asiantuntijan ymmärrys kokonaisuudesta meidän, tilitoimistomme sekä järjestelmätoimittajien välillä.”

    Kristiina Kavén, Controller Zeeland Family Oy

ASKELE Nykytila

Yrityksen johdon strategisten tavoitteiden läpikäynti ja asettaminen nykytilan kartoitusanalyysin avulla. Kehitystoimenpiteiden esittely ja projektisuunnitelman valmistelu.

ASKELE Kehitys

Johdon tavoitetilan ja prosessikuvauksen mallinnus, jonka pohjalta soveltuvien, mahdollisesti uusien järjestelmien kartoitus ja käyttöönotto. Käyttöönotossa kriittistä pidemmän aikavälin käyttöönotto- ja kehityssuunnitelma sekä riittävät ja motivoivat henkilöstökoulutukset. Askeleen asiantuntija toimii projektijohtajana ja vastaa kokonaisuudesta yhdessä asiakkaan ja toimittajien ohjausryhmän kanssa.

ASKELE Kasvu

Uusien toimintatapojen ja järjestemien tuotantokäyttöön siirron jälkeen olennaista on varmistaa toimintamallin oikeellisuus sekä määritys- ja käyttöönottovaiheessa tehtyjen oletusten paikkansapitävyys ja toimivuus. Askeleen asiantuntija toimii asiakkaan johdon ja pääkäyttäjien apuna prosessierheiden korjaamisessa ja toimintaa ohjaavan tiedon luotettavuuden varmistamisessa.

Jatkuva yhteistyö varmistaa toiminnanohjauksen prosessien ja mittaamisen jatkuvan kehittymisen muuttuvassa ympäristössä. Tärkeää on myös henkilökunnan jatkuva, riittävä kouluttaminen halutun toimintamallin ylläpitämiseksi.

Jätä yhteydenottopyyntö

Emme pelkää olla rehellisiä ja suoria kun on sen aika, muutoin toimintaamme ohjaavia arvoja ovat tehokkuus ja tinkimättömyys asiakkaan tavoitetilan saavuttamiseksi.