Webinaarit

Akut ladattuina kohti loppuvuotta!

Askele webinaarit

Askele järjestää yrityksen myyntitulosten kasvattamiseen ja kannattavuuden kehitykseen tähtääviä, veloituksettomia webinaareja.

Käymme myös läpi järjestelmien merkitystä yrityksen tietojohtamisen selkärankana, sekä sivuamme motivaatiotekijöitä käytännön esimerkein seurannan tehostamiseksi.

Tulossa olevia webinaareja ovat:

  • Kannattavuuden nosto, asiakas- ja projektijohtamisen avulla 9.11.2017
  • Sähköisen taloushallinnon luoma arvo 5.12.2017

Tutustu alla näkyviin kuvauksiin, ilmoittaudu mukaan ja tule hakemaan ajankohtaiset vinkit yrityksesi menestyksen takaamiseksi.

Tutustu myös nauhotteisiin aiemmin pidetyistä webinaareista:

Torstai 9.11.2017 klo 9:00 - 10:00

Kannattavuuden nostaminen, asiakas-ja projektijohtamisen avulla

Askele webinaari: Kannattavuuden nostaminen, asiakas-ja projektijohtamisen avulla

Suuri osa työstä tehdään projektimuotoisesti. Millä tavalla yleensä seurataan projektikannattavuutta – vai seurataanko sitä ollenkaan? Mitä hyötyjä projektikatteen seurannasta on ja minkälaisia työkaluja ja mittareita tähän on olemassa? Webinaarin aihealueita ovat (teoria, käytännön esimerkit, kysymykset)

1. Kannattavuuden mittaaminen (30min)
– miksi katteen tulee olla seurannan keskiössä
– miten raportoida luotettavasti
– järjestelmän rooli johtamisessa
– vinkkejä kannattavuuden parantamiseksi

2. Vinkeistä käytäntöön – Visma Severa (15min)
– asiakas- ja palvelukorien kateseuranta
– avoimien ja päättyneiden projektien raportointi
– omien mittareiden hyödyntäminen

3. Kysymyksien läpikäynti (15min)

Webinaari on tarkoitettu yritys- ja talousjohdolle, omistajille sekä asiakasjohtajille.

Aloita projektitoiminnanne tehostaminen ilmoittautumalla  webinaariin.

Tiistai 5.12.2017 klo 9:00 - 10:00

Sähköisen taloushallinnon luoma arvo

Askele webinaari: Sähköisen taloushallinnon luoma arvo

Sähköisellä taloushallinnolla saavutetaan huomattavia etuja liiketoiminnassa. Millä tavoin sähköiset ratkaisut aidosti kehittävät ja auttavat johtoa paitsi tiedonhallinnassa myös päätöksenteossa. Webinaarissa käsitellään mm. seuraavia aihealueita (teoria, käytännön esimerkit, kysymykset)

1. Sähköisen taloushallinnon lisäarvo (30min)
– mitä sähköisyys tarkoittaa käytännössä?
– moderni tapa toimia
– reaaliaikaisen raportoinnin arvo johtamisessa
– sähköisyyden vaikutus tilitoimistoyhteistyöhön

2. Vinkeistä käytäntöön – Visma Severa / Visma Netvisor (15min)
– ostolaskujen tarkastus, hyväksyntä ja kulujen vyörytys asiakasprojekteille
– myyntilaskutuksen optimointi
– kulujen ja matkalaskujen siirto palkanmaksuun
– työtuntien hyväksyntä ja siirto palkanmaksuun

3. Kysymyksien läpikäynti (15min)

Webinaari on tarkoitettu yritysjohdolle, omistajille sekä talousjohdolle

Aloita toimintanne tehostaminen ilmoittautumalla  webinaariin.

Tutustu

Webinaaritallenteet

Torstaina 5.10.2017

Myynnin johtaminen, mittarointi ja CRM-käytön tehostaminen

Askele webinaari: Myynnin johtaminen, mittarit ja kehittäminen

Myynti on yrityksen tärkeimpiä toimintoja. Mitkä asiat vaikuttavat onnistumiseen ja mitä on hyvä huomioida onnistuneen prosessin aikaansaamiseksi? Oikein hyödynnetty CRM ja myynnin mittaristo ovat kriittisessä roolissa. Webinaarin aihealueina (teoria, käytännön esimerkit, kysymykset):

1. Myynnin seuranta ja mittaaminen (30min)
– myynnin seurannan merkitys yrityksen johtamisessa
– CRM-järjestelmän rooli myyntityössä
– työkaluja myyntitulosten nostamiseen
– henkilökunnan motivointi CRM-käytön tehostamiseksi

2. Vinkeistä käytäntöön CRM:n avulla (15min)
– myynnin seurannan perustyökalut
– yritystason ennustaminen ja johtaminen
– what’s in it for me – myyjää motivoivat käyttömallit
– Extra: liidilähteiden seuranta, hävittyjen tarjousten seuranta

3. Kysymyksien läpikäynti (15min)

Webinaari on tarkoitettu yritys- ja myyntijohdolle sekä tehokkuutta kaipaaville myyntitykeille.